Özet

 

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi "Tarihsel Sosyoloji" Sayısı

Bilgiler

 

Editörün Takdimi - Güney Çeğin 
 
İmparatorluk Taşrasının Şiddetle İmtihanı:  1895 Diyarbekir Olayları - Hüseyin Kurt 
 
İktidarın İlişkiselliği: Ak Parti İktidarlarının Maddî ve Sembolik Yeniden Üretimi - Mehmet Parlak, Levent Yılmaz  
 
Gerçekliğin İnşası Bağlamında Realizm ve Kültür  Formunda Varlığı - Gökhan Korkmaz 
 
Özgür Budak ile Tarihsel Sosyoloji Üzerine Söyleşi - Tolga Ulusoy 
 
KİTAP İNCELEME MAKALESİ Michael Mann: İktidarın Tarihi: Tarihin Yapı-Sökümü - Tülay Yılmaz 
 
KİTAP İNCELEMESİ  Norbert Elias’ın Sosyal Bilim Manifestosu  “ Sosyoloji Nedir? ” - Tolga Ulusoy 
 
KİTAP İNCELEMESİ Tarihsel Sosyoloji: Temeller ve Tartışmalar - Ulaş Kalay