STRATA’nın COVID-19 Özel Sayısı Yazı Çağrısı

STRATA’nın COVID-19 Özel Sayısı Yazı Çağrısı

 

Sayı Editörleri: Vefa Saygın Öğütle, Tolga Ulusoy

 

Pandemi ve karantina sürecinin hangi açılardan sosyal bilimlerin araştırma konusu olabileceği, COVID-19 Özel Sayısı’nın en genel temasını teşkil etmektedir. Sayıya katkı sunmak isteyen araştırmacılardan, kendi uzmanlık, çalışma ya da ilgi alanlarından hareketle, bu sürecin nasıl ele alınabileceği, analiz edilebileceği ve çalışılabileceği sorularına cevap arayan yazılar bekliyoruz.

Sayının temel sorusu şudur: Sizce sosyal bilimler, COVID-19 sürecini nasıl bir araştırma konusuna dönüştürebilir?

Bu noktada, tamamlanmış yazılar beklemediğimizi bilhassa vurgulamak isteriz. Aksi durum, sosyalbilimsel bilgi üretimi sürecine aykırı davranmak olurdu. Bu özel sayının amacı, sosyal bilimlerin COVID-19 sürecine dair araştırma gündemlerinin bir yelpazesini çıkarmaktan, muhtelif araştırma gündemlerinin kabataslak bir çerçevesini çizmekten ibarettir. İlgili konularda çalışmak isteyenler için bir yol haritası çizecek, tamamlanmamış yazılardan müteşekkil bir sayı amaçlamaktayız.

Bir nevi yüzey araştırması olarak da değerlendirilebilecek COVID-19 Özel Sayısı’nda, gelen yazılar sadece editör değerlendirmesine tabi tutulacak olup, ayrıca hakem süreci işletilmeyecektir. Sayı sadece çevrimiçi olarak yayınlanacak, sayıya açık erişim sağlanacaktır.

 

7 Eylül 2020’ye kadar çalışmalarınızı gönderebilirsiniz: strata@stratadergi.com

Strata’nın genel yazım kuralları geçerlidir: https://stratadergi.com/sayfa/yazim-kurallari

 

Bazı Temalar:

Pandemi ve demografik dönüşüm

Pandemi ve toplumsal sınıflar

Pandemi ve toplumsal cinsiyet

Pandemi ve göçmenler

Pandemi ve etnisite

Pandemi ve siyaset

Pandeminin politik iktisadı

Pandemi ve uluslararası ilişkiler

Pandemi ve ideoloji

Pandemi ve bilim

Pandemi ve entelijansiya

Pandemi ve eğitim kurumları

Pandemi, dini kurumlar ve cemaatler

Pandeminin sosyal psikolojisi

Pandemi ve mekân

Pandemi ve kent hakkı

Pandemi ve kırsal yaşam

Pandemi ve gündelik hayat

Pandemi ve dayanışma

Pandemi, yeni medya ve teknolojiler

Pandemi ve iletişim

Pandemi ve sosyal güvenlik

Pandemi ve yaşlanma

Pandemi ve hafıza

Pandemi ve beden teknikleri

Pandemi ve mutfak

Pandemi ve spor

Pandemi ve sanat

Pandemi ve cinsellik

Pandemi ve boş zaman

Pandemi ve insan-olmayan varlıklar