Yayın Kurulu

İmtiyaz Sahibi

Phoenix yayınevi adına Ünal Sevindik

 

Genel Yayın Yönetmeni
Ali Esgin
 
Kitap Değerlendirme Editörü
Funda Sönmez Öğütle
 
Editörler Kurulu
Güney Çeğin, Vefa Saygın Öğütle, Ali Esgin
 
Yayın Kurulu 
Özlem Akkaya, Polat S. Alpman, Alim Arlı, Özgür Arun, Ozan Aşık, Aslıhan Aykaç Yanardağ, Özgür Budak, Barış Büyükokutan, Sinan T. Gülhan, Fırat Mollaer, Nazlı Ökten, Nadir Suğur
 
Bilim ve Danışma Kurulu
Feyza Ak Akyol, Erhan Akarçay, Aksu Akçaoğlu, Bekir Balkız, Didem Danış, Saniye Dedeoğlu, Koray Değirmenci, Ayşe Durakbaşa, Gökçen Ertuğrul, Aylin Görgün Baran, Neşe Gurallar, Mehmet Nuri Gültekin, Barış Gürsoy, Meltem Karadağ, Sevcan Karcı, Alp Yücel Kaya, Onur Kınlı, Hüseyin Köse, Ceren Lordoğlu, Esra Can Mollaer, Meral Özbek, Ahmet Özcan, Gülbin Özdamar Akarçay, İbrahim Şirin, Ümit Tatlıcan, Çağdaş Üngör, Elif Yeneroğlu, Egemen Yılgür, Mesut Yücebaş 

 

Strata Sekretarya
 Hilal Sevlü, Tolga Ulusoy